B12-vitamin stöder ett åldrande minne

  • Bristen på B12-vitamin förekommer i regel hos äldre. Symtom är bland annat anemi och störningar i minne och känsel.

B12-vitamin (kobalamin) är en vattenlöslig vitamin, som människan endast får från djurbaserad näring, som till exempel rött kött, mjölkprodukter och hönsägg. B12-vitamin behövs för enzymreaktioner, som är förknippade med DNA-syntes, fettsyrornas metabolism och myelinsyntes.

Bristen på B12-vitamin förekommer i Finland i regel hos äldre. Hos cirka 10 % av äldre personer har man konstaterat brist på B12-vitamin. Detta beror oftast på störningar i vitaminupptaget, vanligen till följd av så kallad atrofisk gastrit i magsäcken. En normal kost innehåller tillräckligt med B12-vitamin som lagras i levern. När människor blir äldre kan kosten dock bli ensidigare och bristen på B12-vitamin kan även bero på ett otillräckligt intag. Brist på B12-vitamin kan utvecklas hos personer som följer en vegetarisk diet.

Brist på B12-vitamin orsakar traditionellt anemi, som karakteriseras av förstorade röda blodkroppar. Det är viktigt att betona att brist på B12-vitamin även ger upphov till neurologiska symtom som störningar i minne och känsel, muskelsvaghet och depression. Om behandlingen påbörjas för sent kan symtomen bli bestående. Därför måste man kunna misstänka brist på B12 vitamin i tid.

Anemi, som orsakas av brist på B12-vitamin konstateras normalt vid undersökning av blodbilden. Blodbilden identifierar emellertid inte en begynnande brist på B12-vitamin. Bristen på B12-vitamin säkerställs genom att mäta halten på B12-vitamin i serum. I dag rekommenderas en så kallad aktiv mätning av B12-vitamin.

Brist på B12-vitamin avhjälps med vitaminbehandling. B12-vitamin kan ges som injection eller tabletter beroende på orsaken till bristen. Äldre personer kan använda vitaminpreparat i förebyggande syfte.