Zink aktiverar immunreaktionen

  • Zink förstärker kroppens försvarsmekanismer på flera sätt
  • Zink förhindrar att det vanligaste förkylningsviruset, rhinovirus, förökar sig
  • Zinkbehandling förkortar varaktigheten på förkylningen, om behandlingen påbörjas med stor dos genast när man fått symtom

Zink (Zn) är det spårämne vi har näst mest av i kroppen efter järn. Människan behöver zink dagligen, eftersom zink inte lagras tillräckligt väl i kroppen. Bra zinkkällor är köttprodukter, skaldjur, mjölkprodukter, fullkornssäd, nötter och gröna grönsaker.

Zink verkar på flera sätt i kroppen. Zink deltar i celldelning, proteinsyntes, sårläkning, DNA-syntes och funktionen hos kroppens försvarsmekanismer. Zink påverkar funktionen hos över 300 enzym.

I utvecklade länder är zinkbrist sällsynt, men hos åldringar har det konstaterats låga nivåer. Låga zinknivåer är förknippade med infektionsbenägenhet och långsammare återhämtning efter inflammationssjukdomar. Zinkbrist stör dessutom tarmfunktionen.

Zink har en mycket viktig uppgift då det gäller kroppens försvarsmekanismer. Zink påverkar såväl en naturlig som förvärvad immunitet. Zinkbrist försvagar lymfocyternas funktion och alla delar av immunförsvaret. Å andra sidan kan ett zinktillägg minska inflammationsreaktionen och aktivera immunreaktionen. Hos åldringar har zinktillskott konstaterats höja mängden av T-lymfocyter som är viktiga för immunförsvaret.