Aloita vanhenemisen vastatoimet heti!

Lunera 55+ on ikääntyvän ihmisen päivittäinen peruspilleri.

 • D-vitamiini 40 µg
 • Sinkki 25 mg
 • Prebiootti
 • Hiivan beetaglugaani
 • B12-vitamiini 1000 µg

Vastustuskyky alkaa heiketä jo 50-vuotiaana

Ikääntymisen myötä ihmisen vastuskyky heikkenee. Lunera 55+ on kehitetty heikentyvän immuniteetin tueksi. Lunera 55+ on tervettä vanhenemista tukeva, ikääntyvän ihmisen päivittäinen peruspilleri.

Annostus

Yli 55-vuotiaille 1 tabletti päivittäin. Purkissa 60 tablettia / 2 kuukauden tarve. Ohjeen mukaista annosta ei saa ylittää. 

Mitä on immunologinen vanheneminen?

 • C-vitamiini suojaa flunssalta

  Ydinasiat

  • C-vitamiini ei terveillä ihmisillä estä flunssan kehittymistä
  • C-vitamiini voi estää flunssan kehittymistä huippu-urheilijoilla
  • C-vitamiini suurilla annoksilla voi olla tehokas flunssan hoidossa

  Suuri vaikutus elimistössä

  C-vitamiini on antioksidantti ja se vaikuttaa useiden entsyymien toimintaan. C-vitamiinin puutos aiheuttaa keripukin, jonka oireita ovat väsymys, heikotus, ikenien kasvu ja verenvuoto limakalvoilla. Jo 1700-luvulla havaittiin paljon C-vitamiinia sisältävien sitrushedelmien parantavan keripukin.

  Tunnettu flunssan estossa

  C-vitamiinin tehoa flunssan estossa ja hoidossa on tutkittu yli 40 vuotta. Tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Siitä huolimatta C-vitamiini kuuluu useimpiin flunssalääkkeisiin. Suomalainen tutkija Harri Hemilä on ansiokkaasti perehtynyt alan kirjallisuuteen ja julkaissut tutkimusten yhteenvedon (Cochrane Database Syst Rev 2007).

  C-vitamiini ja flunssan kehittyminen

  Terveillä ihmisillä C-vitamiini ei ilmeisesti estä flunssien kehittymistä. Sen sijaan C-vitamiini voi estää flunssan kehittymistä henkilöillä, jotka työnsä tai harrastuksensa johdosta rasittuvat fyysisesti. Tällä perusteella esim. C-vitamiinisuojahoitoa (0.5 – 1.0 g/vrk) pitää harkita huippu-urheilijoille ja raskaan fyysisen työn tekijöille, erityisesti niille jotka sairastuvat usein flunssaan.

  Vaikuttaako ylimääräinen C-vitamiini flunssan oireiden vaikeuteen tai flunssan oireiden kestoon? Kirjallisuuden perusteella Hemilä tekee johtopäätöksen, että suurilla annoksilla (3 – 6 g/vrk heti oireiden alettua) C-vitamiini voi vähentää flunssan oireita ja lyhentää oireiden kestoa (Duodecim 2006).

  C-vitamiinitutkimuksissa ei ole selvitetty flunssan aiheuttajia. Flunssaa aiheuttaa 10 erinimistä virusta ja satoja näiden virusten alatyyppejä. On mahdollista, että C-vitamiini vaikuttaa vain osaan näistä viruksista.

 • D-vitamiini suojaa flunssalta

  Ydinasiat

  • D-vitamiini aktivoi elimistön luontaisia puolustusmekanismeja
  • Matala veren D-vitamiinipitoisuus liittyy alttiuteen sairastua flunssaan
  • D-vitamiinihoito yksin ei estä flunssan kehittymistä

  Hoitokohteita

  D-vitamiinin puutos on perinteisesti yhdistetty luustosairauksiin. Toisaalta tuberkuloosia hoidettiin aikanaan sanatorioissa auringonvalolla eli aktivoimalla UV-valolla D-vitamiinin muodostusta ihossa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiini vaikuttaa ihmisen puolustusmekanismeihin monella eri tavalla. Se aktivoi tehokkaasti luontaisia puolustusmekanismeja lisäämällä esimerkiksi virusten ja bakteerien kasvua estävän katelisidiini-nimisen peptidin määrää. D-vitamiini vahvistaa hengitysteiden epiteelisolujen toimintaa. Se vaikuttaa myös hankittuun immuniteettiin säätelemällä T-solujen toimintaa. D-vitamiini on yllättäen myös liiallista tulehdusreaktiota rajoittava aine.

  Suositukset

  Mitä meidän pitäisi päätellä D-vitamiinista ja hengitystieinfektioista? On selvää, että kaikkien pitäisi pitää veren D-vitamiinitaso riittävänä. Professori Matti Välimäki suosittelee Suomen Lääkärilehdessä kaikille 20 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä vauvasta vaariin. Se on piirun verran suurempi kuin valtakunnallinen suomalainen suositus, mutta siitä voi olla etua flunssan ehkäisyssä. Kroonista keuhkosairautta tai toistuvia hengitystieinfektioita sairastavilla tarve voi olla vieläkin suurempi, samoin paljon harjoittelevilla huippu-urheilijoilla. Näiden riskiryhmien kannattaisi mitata veren D-vitamiinitasonsa, muilla se on turhaa.

  D-vitamiinin vaikutus flunssan muodostumiseen

  On esitetty, että flunssan lisääntynyt esiintyminen talvikuukausina liittyisi vähentyneeseen auringonvaloon ja mataliin veren D-vitamiinipitoisuuksiin. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset, joilla on matala veren D-vitamiinipitoisuus sairastavat enemmän hengitystieinfektioita kuin ihmiset, joilla D-vitamiinipitoisuus on tulkittu riittävän korkeaksi. Tällä perusteella ei kuitenkaan voida väittää, että D-vitamiinin puutos lisäisi alttiutta sairastua flunssaan.

  Vähentääkö D-vitamiinin saanti flunssien esiintymistä? Tutkimusten tulokset ovat ristiriitaisia. Suomalaisessa kontrolloidussa tutkimuksessa varusmiehillä puolet D-vitamiinia 10 mikrogrammaa päivässä saaneista pysyi terveenä 6 kk:n seuranta-ajan verrattuna kolmasosaan kontrolliryhmässä. Uudessa-Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa kerran kuukaudessa annosteltu D-vitamiini ei vähentänyt flunssien esiintymistä muuten terveillä aikuisilla, joilla oli jo ennestään riittävä veren D-vitamiinitaso. Sen sijaan on näyttöä, että suuri D-vitamiinilisä (100 mikrogrammaa) vähentää hengitystieinfektioita henkilöillä, jotka sairastavat toistuvia hengitystieinfektioita tai joilla on vikaa elimistön puolustusmekanismeissa.

  D-vitamiinin tehoa flunssan ja muiden hengitystieinfektioiden hoidossa on tutkittu vähän. Lasten keuhkokuumeen hoidossa D-vitamiinilisä ei nopeuta paranemista. Tämä on odotettavaa, sillä hengitystieinfektioiden tulehdusmekanismit ovat niin monimutkaiset, että yksi lääkeaine tai ravintoaine tuskin vaikuttaa merkittävästi paranemiseen.

 • Echinacea flunssan hoidossa ja ehkäisyssä

  Ydinasiat

  • Echinacea on suosittu flunssalääke Euroopassa ja Amerikassa
  • Tutkimustulokset Echinacea-hoidon tehosta ovat ristiriitaisia. Echinacea-hoito yksin ei lyhennä flunssan kestoa
  • Echinacea-hoito voi estää flunssan kehittymistä

  Mitä on Echinacea?

  Echinacea (punahattu) on ruohovartinen perenna, joka kuuluu asterikasvien heimoon. Echinaceasta on tehty uutteita, joita on vuosikausia käytetty Amerikassa ja Euroopassa infektiosairauksien ja haavojen hoidossa.

  Punahattu ja flunssa

  Echinacea-tutkimus on vaikeasti tulkittavaa, sillä kasvisukuun kuuluu useita lajeja. Lisäksi uutteita on valmistettu punahatun eri osista, kukinnoista, varsista tai juurista, ja eri kasvukausien aikoina. Ehkä eniten tutkimusta on tehty Echinacea purpurealla (kaunopunahattu). Sitä on yleisesti käytetty flunssan hoidossa. Havainnot ovat ristiriitaisia, mutta Maailman terveysjärjestö ja Saksan terveysviranomaiset suosittelevat punahatun käyttöä.

  Tutkittuja tuloksia

  Vuonna 2007 julkaistu meta-analyysi (Shah SA ym. Lancet Infect Dis) analysoi 14 tutkimusta. Kirjoittajat toteavat, että julkaistujen tutkimusten mukaan Echinacea-hoito lyhentää flunssan kestoa ja toisaalta estää flunssan kehittymistä. Uusin Cochrane-katsaus (2014) toteaa eri tutkimusten vertailun vaikeaksi. Yhdistämällä eri tutkimuksia kirjoittajat havaitsivat 10-20 % tehon flunssan estossa. Yksin annosteltuna flunssan hoidossa ei todettu merkittävää tehoa.

  Estää usean viruksen monistumista

  Echinacean vaikutusmekanismit ovat osin epäselvät. Echinacea estää usean viruksen monistumista. Useat echinacea-valmisteet vaikuttavat tulehdusreaktioon estämällä esim. tavallisimman flunssaviruksen, rinoviruksen, aiheuttamaa sytokiinireaktiota. On selvää, että echinacea-valmisteet pitäisi standardoida, jotta niiden vaikutusmekanismeja voitaisiin toistetusti selvittää.

  Ei suositella pienille lapsille

  Echinacean tavallisin mahdollinen sivuvaikutus on allerginen reaktio. Punahattua ei suositella pienille lapsille eikä pujo- ja maruna-allergikoille. Koska vaikutuksista raskauden aikana ei ole tietoa, ei punahattua myöskään suositella käytettäväksi raskauden aikana.

 • Sinkki

  Sinkki ja flunssa

  Ydinasiat

  • Sinkki vahvistaa monella tapaa elimistön puolustusmekanismeja
  • Sinkki estää yleisimmän flunssaviruksen, rinoviruksen, monistumista
  • Sinkkihoito lyhentää flunssan kestoa, jos hoito aloitetaan suurella annoksella heti oireiden alettua

  Toiseksi yleisin hivenaine elimistössä

  Sinkki (Zn) on raudan jälkeen määrältään toiseksi suurin hivenaine elimistössä. Ihminen tarvitsee sinkkiä päivittäin, sillä sinkki ei riittävästi varastoidu elimistöön. Hyviä sinkin lähteitä ovat lihatuotteet, äyriäiset, maitotuotteet, täysjyvävilja, pähkinät ja vihreät vihannekset.

  Puutteen seuraukset

  Kehittyneissä maissa sinkin puute on harvinaista, mutta kehitysmaissa noin 25% ihmisistä kärsii sinkin puutteesta. Sinkin puute aiheuttaa kasvun hidastumista, suoliston toiminnan häiriötä ja lisää alttiutta infektiosairauksiin. Sinkin puute heikentää kaikkia immuunivasteen osia ja siten vastustuskykyä sekä viruksia että bakteereita kohtaan. Toisaalta sinkki estää tärkeimmän flunssaviruksen, rinoviruksen, monistumista.

  Suositeltavaa flunssan hoitoon

  Sinkkiä voi siis suositella flunssan hoidoksi. Hoito pitäisi aloittaa välittömästi ensimmäisten oireiden alkaessa eli sinkkivalmiste pitäisi olla valmiina kotona. Vaikuttaako sinkki kaikkiin flunssaa aiheuttaviin viruksiin on epäselvää.

  Mihin vaikuttaa?

  Sinkki vaikuttaa elimistössä monella tapaa. Se osallistuu solun jakautumiseen, proteiinisynteesiin, haavan paranemiseen, DNA synteesiin ja elimistön puolustusmekanismien toimintaan. Sinkki vaikuttaa yli 300 entsyymin toimintaan.

  Historiaa

  Ensimmäinen tutkimus sinkin vaikutuksesta flunssan oireisiin ja flunssan kestoon julkaistiin vuonna 1984. Amerikkalaisessa lääketieteellisessä julkaisussa JAMA:ssa arvioitiin vuonna 2014 nykyinen tieto sinkin tehosta flunssan hoidossa perustuen 14 tutkimukseen. Jos imeskeltävä sinkkihoito aloitetaan 24 tunnin kuluessa oireiden alettua ja annos on > 75 mg /vrk flunssan kesto vähenee 4 vrk (8.7 vrk matalaa sinkkiannosta saavilla verrattuna 4.5 vrk suurta sinkkiannosta saavilla). Sinkkiä suositellaan imeskeltävän 3-4 tunnin välein päivässä. Sinkin tavallinen sivuvaikutus on paha metallinen jälkimaku. Noin 10 % ihmisistä on ns. supermaistajia ja erityisesti heillä paha maku voi olla ongelma.

  Sinkin tehoa flunssan estossa on tutkittu vähän. Yhdessä tutkimuksessa lapsilla sinkkihoito vähensi flunssan esiintymistä noin 30%.