Välsmakande D-vitamin-prebiotika-zink-kombination för små barn.

 • D-vitamin
 • Prebiotika
 • Zink

Stärker barnets immunförsvar när det utvecklas och skyddar mot akuta luftvägsinfektioner.

5 ml BarnensLunera per dygn från 6 månaders ålder täcker barnets dagliga D-vitaminbehov. De verksamma ämnena förstärker kroppens försvarsmekanismer på flera sätt. Vid behov som stöd vid behandling av förkylning 2,5 ml 4 gånger om dagen under 5 dygns tid.

OM BARNS LUFTVÄGSINFEKTIONER

Barn under 5 år lider i genomsnitt av sex luftvägsinfektioner varje år.

BarnensLunera stöder utvecklingen av immunförsvaret

 • D-vitamin och barns luftvägsinfektioner

  • D-vitamin aktiverar kroppens försvarsmekanismer
  • En låg D-vitaminhalt i blodet hos barn är förknippad med en tendens att insjukna i förkylning
  • D-vitaminbehandling i sig förebygger inte utvecklingen av förkylning

  Nyare undersökningar har visat att D-vitamin har en gynnsam inverkan på människans försvarsmekanismer på flera olika sätt. Det aktiverar effektivt kroppens naturliga försvarsmekanismer genom att till exempel öka mängderna av peptiden katelicidin som förhindrar tillväxten av virus och bakterier. D-vitamin förstärker funktionen av epitelcellerna i luftvägarna. Det påverkar även förvärvad immunitet genom att reglera T-cellernas funktion. D-vitamin är överraskande nog ett ämne som begränsar överstora inflammationsreaktioner.

  Flera undersökningar har visat att barn som har en låg D-vitaminhalt i blodet lider av fler infektioner i luftvägarna än barn vars D-vitaminhalt har tolkats vara tillräcklig. Utifrån detta kan man dock inte påstå att D-vitaminbrist entydigt skulle öka risken för insjuknande i förkylning.

  Minskar tillgången på D-vitamin förekomsten av förkylningar?  I fyra kontrollerade undersökningar på barn minskade administreringen av D-vitamin luftvägsinfektionerna, men undersökningarna var bristfälliga. I en finsk kontrollerad undersökning bland beväringar hölls hälften av dem som fått 10 mikrogram D-vitamin om dagen friska under den sex månader långa uppföljningstiden, medan motsvarande siffra i kontrollgruppen var en tredjedel. I en undersökning som gjorts i Nya Zeeland minskade inte D-vitamin en gång i månaden förekomsten av förkylningar bland personer som i övrigt var friska, om de redan från förut hade en tillräcklig D-vitaminhalt i blodet. Däremot har det påvisats att ett stort D-vitamintillägg minskar antalet luftvägsinfektioner hos personer som lider av luftvägsinfektioner eller som har fel i kroppens försvarsmekanismer.

  Det finns endast lite forskning kring D-vitaminets effekter för behandling av förkylning och andra luftvägsinfektioner hos barn. D-vitamintillägg ger inte ett snabbare tillfrisknande vid behandlingen av lunginflammation hos barn. Detta är enligt förväntningarna eftersom inflammationsmekanismerna vid luftvägsinfektioner är så komplicerade att ett läkemedel eller näringsämne knappast kan ha en betydande inverkan på tillfrisknandet.

  Det är klar att alla bör hålla D-vitaminhalten i blodet tillräckligt hög. Det är klart att högre nivåer behövs för bekämpningen av infektioner än vid bekämpning av engelska sjukan. En del forskare rekommenderar att alla skulle få 20 mikrogram D-vitamin från spädbarn till åldring. Detta är en aning mer än den nationella finländska rekommendationen, men det kan ge en viss fördel vid förebyggandet av förkylning. Det rekommenderas inte att D-vitaminnivåerna hos barn mäts annat än i undantagsfall.

 • Prebiotika

  • Prebiotika är kolhydrater som inte bryts ner av kroppen
  • Prebiotika främjar hälsan genom att öka mängden nyttiga tarmbakterier
  • Prebiotika aktiverar funktionen hos kroppens försvarsmekanismer
  • Polydextros är en form av prebiotika som tåls väl

  Probiotika är levande bakterier som ändrar mikroberna i matsmältningskanalen så att de främjar hälsan. Laktobaciller och bifidobakterier är de oftast undersökta och använda probiotika. Probiotika främjar funktionen hos kroppens försvarsmekanismer via flera olika mekanismer. Det finns bevis för att probiotika kan minska barns insjuknande i luftvägsinfektioner.

  Prebiotika är en livlös och säker, fiberaktig kolhydrat som inte tas upp av kroppen. De främjar tillväxten av gynnsamma tarmbakterier. Prebiotika finns i modersmjölk, modersmjölksersättning och näring, bland annat svamp, sparris, lök, vitlök och sojabönor. Det finns preliminära indikationer på att prebiotika minskar förekomsten av luftvägsinfektioner hos småbarn.

  Olydextros är en form av prebiotika. Den är en glukospolymer. Bakterierna i tjocktarmen använder polydextros som näring och polydextros ökar mängden nyttiga bifidobakterier i tarmen. Polydextros ökar matmassan i tarmen och förebygger förstoppning. Polydextros tåls i allmänhet väl, men liksom övriga prebiotika kan den öka mängden tarmgaser och ge upphov till luftbesvär.

 • Zink och barns luftvägsinfektioner

  • Zink förstärker kroppens försvarsmekanismer på flera sätt
  • Zink förhindrar att det vanligaste förkylningsviruset, rinovirus, förökar sig
  • Det finns indikationer på att zinkbehandling kan minska förekomsten av förkylning

  Zink (Zn) är det spårämne vi har näst mest av i kroppen efter järn. Människan behöver zink dagligen, eftersom zink inte lagras tillräckligt väl i kroppen. Bra zinkkällor är köttprodukter, skaldjur, mjölkprodukter, fullkornssäd, nötter och gröna grönsaker.
  Zink verkar på flera sätt i kroppen. Zink deltar i celldelning, proteinsyntes, sårläkning, DNA-syntes och funktionen hos kroppens försvarsmekanismer. Zink påverkar funktionen hos över 300 enzym.

  I Finland förekommer inte zinkbrist, men i utvecklingsländer lider cirka 25 % av befolkningen av zinkbrist. Zinkbrist leder till långsammare tillväxt, störningar i tarmfunktionen och ökar risken för infektionssjukdomar. Zinkbrist försvagar alla delar i immunförsvaret och därigenom motståndskraften mot både virus och bakterier. Å andra sidan förhindrar zink det vanligaste förkylningsviruset, rinovirus, från att föröka sig.

  I den medicinska tidskriften JAMA utvärderades år 2014 den nuvarande kännedomen om zinkens effekt på behandling av förkylning. Om man inleder behandling med sugtabletter med zink inom 24 timmar efter att symtomen börjat och dosen är tillräckligt stor minskar förkylningens varaktighet avsevärt. Hos barn har effekterna av zink för behandlingen av förkylning utretts i tre undersökningar, men någon tydlig effekt kunde inte påvisas. I utvecklingsländer rekommenderas zink för behandling av diarré hos barn.

  Det finns endast lite forskning kring den effekt zink har på förebyggandet av förkylningar. I en undersökning minskade zinkbehandling hos barn på förekomsten av förkylningar med cirka 30 %. I utvecklingsländer minskar tillsats av zink i barns föda förekomsten av diarré och lunginflammation.