C-vitamiini suojaa flunssalta

  • C-vitamiini ei terveillä ihmisillä estä flunssan kehittymistä
  • C-vitamiini voi estää flunssan kehittymistä huippu-urheilijoilla
  • C-vitamiini suurilla annoksilla voi olla tehokas flunssan hoidossa

Suuri vaikutus elimistössä

C-vitamiini on antioksidantti ja se vaikuttaa useiden entsyymien toimintaan. C-vitamiinin puutos aiheuttaa keripukin, jonka oireita ovat väsymys, heikotus, ikenien kasvu ja verenvuoto limakalvoilla. Jo 1700-luvulla havaittiin paljon C-vitamiinia sisältävien sitrushedelmien parantavan keripukin.

Tunnettu flunssan estossa

C-vitamiinin tehoa flunssan estossa ja hoidossa on tutkittu yli 40 vuotta. Tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Siitä huolimatta C-vitamiini kuuluu useimpiin flunssalääkkeisiin. Suomalainen tutkija Harri Hemilä on ansiokkaasti perehtynyt alan kirjallisuuteen ja julkaissut tutkimusten yhteenvedon (Cochrane Database Syst Rev 2007).

C-vitamiini ja flunssan kehittyminen

Terveillä ihmisillä C-vitamiini ei ilmeisesti estä flunssien kehittymistä. Sen sijaan C-vitamiini voi estää flunssan kehittymistä henkilöillä, jotka työnsä tai harrastuksensa johdosta rasittuvat fyysisesti. Tällä perusteella esim. C-vitamiinisuojahoitoa (0.5 – 1.0 g/vrk) pitää harkita huippu-urheilijoille ja raskaan fyysisen työn tekijöille, erityisesti niille jotka sairastuvat usein flunssaan.

Vaikuttaako ylimääräinen C-vitamiini flunssan oireiden vaikeuteen tai flunssan oireiden kestoon? Kirjallisuuden perusteella Hemilä tekee johtopäätöksen, että suurilla annoksilla (3 – 6 g/vrk heti oireiden alettua) C-vitamiini voi vähentää flunssan oireita ja lyhentää oireiden kestoa (Duodecim 2006).

C-vitamiinitutkimuksissa ei ole selvitetty flunssan aiheuttajia. Flunssaa aiheuttaa 10 erinimistä virusta ja satoja näiden virusten alatyyppejä. On mahdollista, että C-vitamiini vaikuttaa vain osaan näistä viruksista.