C-vitamin och förkylning

  • C-vitamin förebygger inte utvecklingen av förkylning hos friska personer
  • C-vitamin kan förhindra utvecklingen av förkylning bland toppidrottare
  • C-vitamin i stora doser kan vara effektivt vid behandling av förkylning

Stor inverkan i kroppen

C-vitamin är en antioxidant som påverkar funktionen hos flera enzymer. C-vitaminbrist ger upphov till skörbjugg, som visar sig som trötthet, svaghet, tillväxt av tandköttet och blödningar från slemhinnorna. Redan på 1700-talet märkte man att citrusfrukter som innehåller mycket C-vitamin botade skörbjugg.

Känd vid förebyggande av förkylning

C-vitaminets effekt vid förebyggande och behandling av förkylning har forskats i över 40 år. Resultaten har varit motstridiga. Trots detta ingår C-vitamin i de flesta förkylningsmediciner. Den finländske forskaren Harri Hemilä har förtjänstfullt fördjupat sig i branschlitteraturen och publicerat ett sammandrag av undersökningarna (Cochrane Database Syst Rev 2007).

C-vitamin och utvecklingen av förkylning

Hos friska människor verkar C-vitaminet inte förhindra utvecklingen av förkylning. Däremot kan C-vitamin förebygga utvecklingen av förkylning hos personer som belastas hårt fysiskt på grund av sitt arbete eller sina hobbyer. Av denna orsak kan man till exempel överväga skyddande vård med C-vitamin (0,5–1,0 g/dygn) för toppidrottare och personer med fysiskt tungt arbete, särskilt sådana som ofta insjuknar i förkylningar.

Påverkar extra C-vitamin svårighetsgraden hos förkylningssymtomen eller varaktigheten av förkylningssymtomen? Utifrån litteraturen drar Hemilä slutsatsen att C-vitamin i stora doser (3–6 g/dygn genast när symtomen börjar) kan minska på symtomen och förkorta varaktigheten av dem (Duodecim 2006).

I C-vitaminundersökningarna har man inte utrett vad som orsakat förkylningen. Det finns tio olika virus som orsakar förkylning och hundratals undertyper av dessa virus. Det är möjligt att C-vitamin endast påverkar en del av dessa virus.