D-vitamiini suojaa flunssalta

  • D-vitamiini aktivoi elimistön luontaisia puolustusmekanismeja
  • Matala veren D-vitamiinipitoisuus liittyy alttiuteen sairastua flunssaan
  • D-vitamiinihoito yksin ei estä flunssan kehittymistä

Hoitokohteita

D-vitamiinin puutos on perinteisesti yhdistetty luustosairauksiin. Toisaalta tuberkuloosia hoidettiin aikanaan sanatorioissa auringonvalolla eli aktivoimalla UV-valolla D-vitamiinin muodostusta ihossa. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiini vaikuttaa ihmisen puolustusmekanismeihin monella eri tavalla. Se aktivoi tehokkaasti luontaisia puolustusmekanismeja lisäämällä esimerkiksi virusten ja bakteerien kasvua estävän katelisidiini-nimisen peptidin määrää. D-vitamiini vahvistaa hengitysteiden epiteelisolujen toimintaa. Se vaikuttaa myös hankittuun immuniteettiin säätelemällä T-solujen toimintaa. D-vitamiini on yllättäen myös liiallista tulehdusreaktiota rajoittava aine.

Suositukset

Mitä meidän pitäisi päätellä D-vitamiinista ja hengitystieinfektioista? On selvää, että kaikkien pitäisi pitää veren D-vitamiinitaso riittävänä. Professori Matti Välimäki suosittelee Suomen Lääkärilehdessä kaikille 20 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä vauvasta vaariin. Se on piirun verran suurempi kuin valtakunnallinen suomalainen suositus, mutta siitä voi olla etua flunssan ehkäisyssä. Kroonista keuhkosairautta tai toistuvia hengitystieinfektioita sairastavilla tarve voi olla vieläkin suurempi, samoin paljon harjoittelevilla huippu-urheilijoilla. Näiden riskiryhmien kannattaisi mitata veren D-vitamiinitasonsa, muilla se on turhaa.

D-vitamiinin vaikutus flunssan muodostumiseen

On esitetty, että flunssan lisääntynyt esiintyminen talvikuukausina liittyisi vähentyneeseen auringonvaloon ja mataliin veren D-vitamiinipitoisuuksiin. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ihmiset, joilla on matala veren D-vitamiinipitoisuus sairastavat enemmän hengitystieinfektioita kuin ihmiset, joilla D-vitamiinipitoisuus on tulkittu riittävän korkeaksi. Tällä perusteella ei kuitenkaan voida väittää, että D-vitamiinin puutos lisäisi alttiutta sairastua flunssaan.

Vähentääkö D-vitamiinin saanti flunssien esiintymistä? Tutkimusten tulokset ovat ristiriitaisia. Suomalaisessa kontrolloidussa tutkimuksessa varusmiehillä puolet D-vitamiinia 10 mikrogrammaa päivässä saaneista pysyi terveenä 6 kk:n seuranta-ajan verrattuna kolmasosaan kontrolliryhmässä. Uudessa-Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa kerran kuukaudessa annosteltu D-vitamiini ei vähentänyt flunssien esiintymistä muuten terveillä aikuisilla, joilla oli jo ennestään riittävä veren D-vitamiinitaso. Sen sijaan on näyttöä, että suuri D-vitamiinilisä (100 mikrogrammaa) vähentää hengitystieinfektioita henkilöillä, jotka sairastavat toistuvia hengitystieinfektioita tai joilla on vikaa elimistön puolustusmekanismeissa.

D-vitamiinin tehoa flunssan ja muiden hengitystieinfektioiden hoidossa on tutkittu vähän. Lasten keuhkokuumeen hoidossa D-vitamiinilisä ei nopeuta paranemista. Tämä on odotettavaa, sillä hengitystieinfektioiden tulehdusmekanismit ovat niin monimutkaiset, että yksi lääkeaine tai ravintoaine tuskin vaikuttaa merkittävästi paranemiseen.