Vad är immunologiskt åldrande?

  • Immunförsvaret åldras stegvis efter att vi fyllt 50
  • Äldre personer lider av fler infektioner, cancersjukdomar och autoimmuna sjukdomar
  • Hos äldre konstateras en kronisk lindrig inflammationsreaktion
  • Åldrandet av immunförsvaret hos äldre personer kan bromsas upp

När vi blir äldre försvagas kroppens immunförsvar. Fenomenet kallas immunosenescence. Immunförsvarets viktigaste faktor, den cellförmedlade immuniteten försvagas stegvis. Antalet T-lymfocyter, genamplifiering och minnet avtar och produktionen av antikroppar mot nya sjukdomsalstrare försämras. Detta framkommer tydligast som en ökad risk att insjukna i virus- och bakterieorsakade infektioner, särskilt lunginflammation.

Åldrandet kan även ses i att till exempel reaktionen på influensavaccination försvagas så att hos över 65-åringar är vaccinationens effekt hälften av vad den är hos unga. Dödligheten i infektionssjukdomar ökar markant. Av dem som dör i influensa är 90 % över 65-åringar. Man vet inte exakt i vilken ålder det immunologiska åldrandet börjar, men förekomsten av exempelvis cancersjukdomar ökar märkbart när man har fyllt 55 år. Nästan 80 % av alla cancersjukdomar konstateras hos över 55-åringar. Immunologiskt åldrande exponerar även för autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism.

Även hos friska åldringar konstateras det antikroppar mot de egna vävnaderna. Immunologiskt åldrande är centralt förknippad med en lindrig inflammationsreaktion, så att det känsliga CRP värdet som mäter inflammation är aningen förhöjt. Överraskningsvis har man observerat att en infektion orsakad av cytomegalovirus hos åldringar är förknippad med ett en nedsättning av immunförsvaret.

Tarmbakterierna, mikrobiomet, förändras när människor åldras. Denna förändring påverkas även av förändrad livsstil och näring. Människans mikrobiom undersöks aktivt, eftersom det har en omfattande påverkan på människans hälsa.

Det ålderdomsrelaterade immunologiska åldrandet kan bromsas upp med metoder som är tillgängliga för alla. Det finns bevis på att aktiv motion, till exempel 30 minuter gång 5 gånger i veckan, aktiverar kroppens försvarsmekanismer. Begränsad kalorimängd i näringen har också visat på positiva effekter. Å andra sidan måste människor rikta särskild uppmärksamhet mot dieten för att säkerställa att man får tillräckligt med vitaminer och spårämnen. Det finns lovande undersökningar där man har lyckats aktivera en nedsatt immunreaktion med läkemedel.