D-vitamiini ja lasten hengitystieinfektiot

  • D-vitamiini aktivoi elimistön puolustusmekanismeja
  • Matala veren D-vitamiinipitoisuus lapsilla liittyy alttiuteen sairastua flunssaan
  • D-vitamiinihoito yksin ei estä flunssan kehittymistä

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että D-vitamiini vaikuttaa suotuisasti ihmisen puolustusmekanismeihin monella eri tavalla. Se aktivoi tehokkaasti luontaisia puolustusmekanismeja lisäämällä esimerkiksi virusten ja bakteerien kasvua estävän katelisidiini-nimisen peptidin määrää. D-vitamiini vahvistaa hengitysteiden epiteelisolujen toimintaa. Se vaikuttaa myös hankittuun immuniteettiin säätelemällä T-solujen toimintaa. D-vitamiini on yllättäen myös liiallista tulehdusreaktiota rajoittava aine.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset, joilla on matala veren D-vitamiinipitoisuus sairastavat enemmän hengitystieinfektioita kuin lapset, joilla D-vitamiinipitoisuus on tulkittu riittävän korkeaksi. Tällä perusteella ei kuitenkaan voida väittää, että D-vitamiinin puutos yksiselitteisesti lisäisi alttiutta sairastua flunssaan.

Vähentääkö D-vitamiinin saanti flunssien esiintymistä? Neljässä kontrolloidussa tutkimuksessa lapsilla D-vitamiinin anto vähensi hengitystieinfektioita, mutta tutkimuksissa oli puutteita. Suomalaisessa kontrolloidussa tutkimuksessa varusmiehillä puolet D-vitamiinia 10 mikrogrammaa päivässä saaneista pysyi terveenä 6 kk:n seuranta-ajan verrattuna kolmasosaan kontrolliryhmässä. Uudessa-Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa kerran kuukaudessa annosteltu D-vitamiini ei vähentänyt flunssien esiintymistä muuten terveillä aikuisilla, joilla oli jo ennestään riittävä veren D-vitamiinitaso. Sen sijaan on näyttöä, että suuri D-vitamiinilisä vähentää hengitystieinfektioita henkilöillä, jotka sairastavat toistuvia hengitystieinfektioita tai joilla on vikaa elimistön puolustusmekanismeissa.

D-vitamiinin tehoa lasten flunssan ja muiden hengitystieinfektioiden hoidossa on tutkittu vähän. Lasten keuhkokuumeen hoidossa D-vitamiinilisä ei nopeuta paranemista. Tämä on odotettavaa, sillä hengitystieinfektioiden tulehdusmekanismit ovat niin monimutkaiset, että yksi lääkeaine tai ravintoaine tuskin vaikuttaa merkittävästi paranemiseen.

On selvää, että kaikkien pitäisi pitää veren D-vitamiinitaso riittävänä. On ilmeistä, että infektioiden torjunnassa tarvitaan korkeampia tasoja kuin riisitaudin torjunnassa. Osa tutkijoista suosittelee kaikille 20 mikrogrammaa D-vitamiinia päivässä vauvasta vaariin. Se on piirun verran suurempi kuin valtakunnallinen suomalainen suositus, mutta siitä voi olla etua flunssan ehkäisyssä. Lasten D-vitamiinitasoja ei suositella mitattaviksi muuta kuin poikkeustapauksissa.