Echinacea vid behandling och förebyggande av förkylning

  • Echinacea är ett populärt förkylningsläkemedel i Europa och Amerika
  • Forskningsresultaten kring effekterna av echinacea-behandling är motstridiga. Echinacea-behandling förkortar inte ensam varaktigheten av förkylningen
  • Echinacea-behandling kan förhindra förkylningen från att utvecklas

Vad är Echinacea?

Echinacea (solhatt) är en örtartad perenn som hör till astersläktet. Av echinacea har man gjort extrakt som i åratal har använts i Amerika och Europa för behandling av infektionssjukdomar och sår.

Solhatt och förkylning

Echinacea-forskningen är svårtolkad, eftersom växtsläktet omfattar flera arter. Dessutom har man tillverkat extrakten av växtens olika delar: blommor, stjälkar eller rötter och under olika tider av växtsäsongen. Mest forskning har antagligen gjorts kring Echinacea purpurea (röd solhatt). Den har allmänt använts för behandling av förkylning. Observationerna är motstridiga, men Världshälsoorganisationen och den tyska hälsomyndigheten rekommenderar användningen av solhatt.

Prövade resultat

En metaanalys som publicerades 2007 (Shah SA m.fl Lancet Infect Dis) analyserade 14 undersökningar. Författarna konstaterar att echinacea-behandling enligt de publicerade resultaten förkortar förkylningens varaktighet och å andra sidan även förebygger utvecklingen av förkylningen. Den nyaste Cochrane-översikten (2014) konstaterar att det är svårt att jämföra olika undersökningar. Genom att kombinera olika undersökningar observerade forskarna en 10–20 % effekt vid förebyggandet av förkylning. Ensamt taget vid behandling av förkylning kunde ingen märkbar effekt observeras.

Förhindrar flera virus från att föröka sig

Verkningsmekanismerna för echinacea är delvis oklara. Echinacea förhindrar flera virus från att föröka sig. Flera echinacea-preparat påverkar inflammationsreaktionen genom att till exempel förhindra cytokinreaktionen som orsakas av det vanligaste förkylningsviruset, rhinovirus. Det är klart att echinacea-preparaten borde standardiseras så att man upprepat kunde utreda deras verkningsmekanismer.

Rekommenderas inte för små barn

Den vanligaste möjliga biverkningen hos echinacea är en allergisk reaktion. Solhatt rekommenderas inte för små barn eller personer som lider av gråbo- och marunaallergi. Eftersom det inte finns information om verkningarna under graviditet rekommenderas solhatt inte heller under graviditeten.