Zink och förkylning

  • Zink förstärker kroppens försvarsmekanismer på flera sätt
  • Zink förhindrar att det vanligaste förkylningsviruset, rhinovirus, förökar sig
  • Zinkbehandling förkortar varaktigheten på förkylningen, om behandlingen påbörjas med stor dos genast när man fått symtom

Näst största spårämnet

Zink (Zn) är det spårämne vi har näst mest av i kroppen efter järn. Människan behöver zink dagligen, eftersom zink inte lagras tillräckligt väl i kroppen. Bra zinkkällor är köttprodukter, skaldjur, mjölkprodukter, fullkornssäd, nötter och gröna grönsaker.

Vad påverkar det?

Zink verkar på flera sätt i kroppen. Zink deltar i celldelning, proteinsyntes, sårläkning, DNA-syntes och funktionen hos kroppens försvarsmekanismer. Zink påverkar funktionen hos över 300 enzym.

Följder av brist

I utvecklade länder är zinkbrist ovanlig, men i utvecklingsländer lider cirka 25 % av befolkningen av zinkbrist. Zinkbrist leder till långsammare tillväxt, störningar i tarmfunktionen och ökar risken för infektionssjukdomar. Zinkbrist försvagar alla delar i immunförsvaret och därigenom motståndskraften mot både virus och bakterier. Å andra sidan förhindrar zink det vanligaste förkylningsviruset, rhinovirus, från att föröka sig.

Historia

Den första undersökningen om zinkens inverkan på förkylningssymtom och förkylningens varaktighet publicerades 1984. I den amerikanska medicintidskriften JAMA utvärderades år 2014 den nuvarande kännedomen om zinkens effekt på behandling av förkylning baserat på 14 undersökningar. Om man inleder behandling med sugtabletter med zink inom 24 timmar efter att symtomen börjat och dosen är > 75 mg/dygn minskar förkylningens varaktighet med 4 dygn (8,7 dygn för personer som får liten zinkdos jämfört med 4,5 dygn för personer som får stor zinkdos). Det rekommenderas att man tar sugtabletter med zink med 3–4 timmars mellanrum på dagen. En vanlig biverkning hos zink är en illa smakande bismak av metall. Cirka 10 % av alla människor har ett superstarkt smaksinne och särskilt bland dem kan smaken vara ett problem.
Det finns endast lite forskning kring den effekt zink har på förebyggandet av förkylningar. I en undersökning minskade zinkbehandling hos barn på förekomsten av förkylningar med cirka 30 %.

Rekommenderas för behandling av förkylning

Zink kan alltså rekommenderas för behandling av förkylning. Behandlingen bör påbörjas genast när de första symtomen börjar det vill säga man borde ha zinkpreparatet färdigt hemma. Det är oklart om zink påverkar alla virus som orsakar förkylningar.